องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


บริษัทเบทาโกร จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ เพื่อเข้าทำงานในส่วนราชการในตำบล โดยบริษัทเบทาโกร


วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.กองสวัสดิการสังคมฯองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการ เพื่อเข้าทำงานในส่วนราชการในตำบล โดยบริษัทเบทาโกร เป็นคนจ้างงานให้ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2565 ถึง31 ม.ค.2566 ครับ

2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25