องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและปฐมพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน


วันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและปฐมพยาบาลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สนับสนุน/สร้างเสริม สมรรถนะที่จำเป็นแก่ประชาชนในพื่นที่ ประกอบด้วย 🧬ผู้นำชุมชน 🧬แกนนำสุขภาพชุมชน 🧬เด็กนักเรียน/เยาวชน 🧬อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน CG./อสบ. 🧬และประชาชนผู้สนใจ

2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25