องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล (u2t)


วันที่ 5 กันยายน 2565

นายกเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์กากรบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรนาการรายตำบล (u2t)

และรับมอบโดมกิจกรรม พื้นที่โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ตำบลนาโพธิ์

2023-05-18
2023-05-03
2023-05-03
2023-04-13
2023-04-12
2023-04-05
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13