องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์


19 สิงหาคม 2565

อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ คณะกรรมการ พชต.นาโพธิ์ ผู้แทน พชอ.กุดรัง ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ //คนกุดรังไม่ทิ้งกัน //คนนาโพธิ์ไม่ทิ้งกัน ชาวตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอ และคณะกรรมการ พชอ.กุดรัง เป็นอย่างสูง ในความอนุเคราะห์ถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ทั้ง 21 หมู่บ้านค่ะ

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30