องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน


วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายสำเริง พระศรี รองนายกองค์การตำบลนาโพธิ์ เปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน 🌀วิทยากรให้ความรู้ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน

💥สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30