องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน


วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นายสำเริง พระศรี รองนายกองค์การตำบลนาโพธิ์ เปิดงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน 🌀วิทยากรให้ความรู้ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน

💥สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25