องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565


 

18 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานร่วมงานส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านพัก และนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มอบบ้านพัก ให้แก่..เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองคำ บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 และครัวเรือนนางยุพิน มะลัย บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 14

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30