องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2565


วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ 2565

กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดงานโครงการฯและมีนางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานประจำ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างายเดือน/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์/อสม/น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าสาธารณะบ้านนาโพธิ์

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30