องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม


วันที่ 5 สิงหาคม 2565

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงาน เจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมในโครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ

บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมหน่วยงานราชการ หมู่บ้าน สถานศึกษา ในพื้นที่

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18