องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเอกุดรัง จังหวัดมกาสารคาม

หระว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ จังหวัด ระยอง

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18