องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผลิตอาหารสัตว์


วันที่ ๒๓ มิถุนายน 2565

กองส่งงเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตอาหารสัตว์ โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์เป็นประธานพิธีเปิด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเกษตรกรในเขตตำบลนาโพธิ์เข้าร่วมโครการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18