องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


คัดแยกขยะพิษขยะอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์


วันที่ ๑๖ มิถุนายน 2565

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คัดแยกขยะพิษขยะอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ เพื่อดำเนินการกำจัดต่อไป

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18