องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม พื้นที่ชุมชน บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒


วันที่ ๑๗ มิถุนายน 2565

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม พื้นที่ชุมชน บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒

โดยมีนายสำเริง พระศรี รองนายก อบต.นาโพธิ์ กล่าวเปิดงานโครงการ ณ บริเวณวัดบ้านหนองแหนพัฒนา

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18