องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ สู้สุขภาวะยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


วันที่ ๑๖ มิถุนายน 2565

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์เป็นประธานพิธีเปิด โครงการชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่ สู้สุขภาวะยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18