องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมปฏิบัติติการ สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว*** ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘


 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2565

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์เป็นประธานพิธีเปิด ***โครงการฝึกอบรมปฏิบัติติการ สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว*** ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ ณ ศาลาประชาคม บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘

โดยมีกิจกรรม *** กิจกรรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ให้ความรู้ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแหน

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18