องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จุดเทียนส่องทาง ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๗ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดงานจุดเทียนส่องทาง 
ให้กับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ 
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 


นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ได้มอบใบประกาศ ให้กับเด็ก 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กทุกคนที่ผ่านการฝึกประสบการทและจะเข้าเรียนในระดับอนุบาลต่อไป 
- เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ได้รับทราบถึงการจดกิจกรรมและผลการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22