องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและ ทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหาร งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22