องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการจุดเทียนส่องทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ พ.ศ.๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
                       กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการจุดเทียนส่องทาง
 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้มอบใบประกาศ  ณ  บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25