องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ได้จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตร การทำลูกประคบสมุนไพร


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หลักสูตร การทำลูกประคบสมุนไพร
โดยมีนายอนันต์ คงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ รวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสภา สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  ร่วมโครงการดังกล่าว  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25