องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง


เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง บ้านไพศาล หมู่ที่ ๕ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔ และบ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ ๑๗
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25