องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ โดย นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25