องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนชาวนา


เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                     นายอำเภอกุดรัง กล่าวเปิดงานโครงการโรงเรียนชาวนา และ  นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าว คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน            อปพร. สอม. และประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ ร่วมเปิดโครงการ โรงเรียนชาวนา จัดโครงการโดยงกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-03
2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29