องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไล่ยุง” บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓,๒๑


เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                       นายบุญมี เพชรกอง และนายเรืองฤทธิ์  จันทร์ศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไล่ยุง” บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓,๒๑ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน  กรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนทุกกลุ่มวัย  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25