องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓


เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                       นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน  กรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนทุกกลุ่มวัย
 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25