องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนสมบัติ,บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๖


เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                       นายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรผู้มีรายได้น้อย เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนสมบัติ,บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๖   จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ณ บริเวณศาลาประชาคม บริเวณศาลาประชาคม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-03
2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29