องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง ๒๑ หมู่บ้านในเขต ตำบลนาโพธิ์


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี ๒๕๕๗ 
โดยนายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
ได้มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง ๒๑ หมู่บ้านในเขต ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๘๖ ผืน เพื่อคลายหนาวให้กับประชาชน 
 
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22