องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
นายกอบต.นาโพธิ์ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 
เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก ผู้ปกครองกับเด็กๆได้แสดงกิจกรรมร่วมกัน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของเด็ก 
- เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่บุคคลและสิ่งอื่นๆๆ
 
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25