องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี เป็นตัวแทนนายกอบต.นาโพธิ์ 
ออกแจกเบี้ยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย หมู่ที่ 6,16, 8 ,11 ,9 ,19, 18,7,13
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25