องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ 
มีการจับฉลาก นายอนันต์ คงดี นายก อบต.นาโพธิ์ก็มีของขวัญมากมากมาแจก มีกิจกรรมการหลายอย่าง ร่วมรับประทานอาหารกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สอบต. อสม. เจ้าหน้าที่อบต.
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25