องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


นายอนันต์ คงดี นายกอบต.นาโพธิ์ร่วมงานยกช่อฟ้า ณ วัดป่าโพธิ์ชัย


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
นายอนันต์ คงดี นายกอบต.นาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชาวบ้านในเขตตำบลนาโพธิ์ 
ร่วมงานยกช่อฟ้า ณ วัดป่าโพธิ์ชัย ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25