องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


นายกอบต.นาโพธิ์ ร่วมกับ พัฒนาสังคม จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ บ้านหมู่ ๑๗


นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 

ร่วมกับ พัฒนาสังคม จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ 
บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ ๑๗
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25