องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลำห้วยชลประทาน นำผักตบชวาขึ้นจากลำห้วย บ้าน ม.๑,๓,๔,๑๔,๑๗,๒๑


เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลำห้วยชลประทาน นำผักตบชวาขึ้นจากลำห้วย
บ้าน ม.๑,๓,๔,๑๔,๑๗,๒๑
นำโดย นายอำเภอกุดรัง หัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.นาโพธิ์ เจ้าหน้าที่อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านภายในตำบลนาโพธิ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน




2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25