องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖


นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขต อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันถวายพระพร 
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25