องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 15 ส.ค. 2564 ]
2 ออกตรวจอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 ก.ค. 2564 ]
3 โครงการโรงเรียนชาวนา (กิจกรรมลงแขกดำนา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2564 ]
4 จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]
5 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม [ 26 พ.ค. 2564 ]
6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]
7 ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]
9 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน) เดือน เมษายน [ 5 พ.ค. 2564 ]
10 จัดโครงการจุดเทียนส่องทาง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25