องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนสมบัติ,บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๖ [ 5 มี.ค. 2564 ]
2 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๗,๑๒,๑๓,๑๘ [ 3 มี.ค. 2564 ]
3 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด,บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙,๑๙ [ 2 มี.ค. 2564 ]
4 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้อาหารปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี ห่างไกลโรค ในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]
5 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]
6 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไพศาล (ลื้อลอยอุทิศ) [ 25 ก.พ. 2564 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 25 ก.พ.64 เรื่อง ขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]
8 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 25 ก.พ. 2564 ]
9 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 25 ก.พ. 2564 ]
10 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโลบิค บ้านไพรศาล หมู่ที่ ๕ [ 24 ก.พ. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19