องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  เชิญร่วมงาน จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด พ.ศ. 2561
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนาโพธิ์  
 จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE
สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประม...
 
  เชิญร่วมงาน จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างกระแส...
  โครงการจัดงานวันเกษตรและของดีนาโพธิ์
  แจ้งประชาสัมพันธิ์เชิญร่วมงาน โครงการจัดงานวันเกษ...
  ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ
  เชิญร่วมงาน แห่พระประธานและบุญบั้งไฟ ในวันที่ ๒๙-๓...
  กีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ /๒๕๖๑
  โครงการจัดงาน วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย วันที่ ...
  โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ลานค้า ลานวัฒนธรร...
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลนาโพธิ์ ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
7 สิงหา 59 ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
ประชาคมอาเซียน ASEAN
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด2559
[ ดูทั้งหมด ]